Условия за записване

Можете да се запишете за избрана от вас проява индивидуално или заедно с група познати и приятели. Записването става след запитване по email:
biala_zvezda@abv.bg
biala.zvezda@gmail.com

При заявяване на участие, желаещите превеждат капаро от 50%, като посочват в превода за коя проява и за колко души се отнася плащането, по сметка:

Юробанк И Еф Джи България АД – клон Русе
Б.с/ка: BG30BPBI79211040703002
Б.код: BPBI 7921
BIC: BPBIBGSF
Явор Христов Асенов

При последващ отказ от участие, пари не се връщат. Това дава възможност, мероприятието да се проведе за останалата част от групата, макар и в по-малка численост.
Готови сме да предоставим всякаква по-подробна информация и да дискутираме евентуални промени по програмата.