Веломаршрут Бяла – Стълпище

част от системата на  Централно-европейски „Зелени Коридори”

Веломаршрутът Бяла – Стълпище се намира в Северо-Източна България, следвайки течението на р. Янтра от гр. Бяла в северна посока и държейки нейния десен бряг. Преминавайки последователно през селата – Стърмен, Долна Студена, Белцов и Беляново, маршрутът достига до географското вливане на Янтра в р. Дунав / на 537-я речен дунавски километър/ и в последствие продължава също по десния бряг, но по поречието на Дунав. Тук преминаването е през селата – Кривина, Батин и завършека – с. Стълпище. Маршрутът има вариант от с. Беляново по въжения мост над р. Янтра, през землището на с. Нов град до паметника на Хаджи Димитър /на 539-я речен дунавски километър/ . Тук връщането към основния маршрут става по моста между селата Нов град и Кривина.

Кога е започнало изграждането му?

Работата по маршрута започна през есента на 2006- та година.

Каква е тематиката?

Тематично веломаршрутът е от смесен тип. В продължение на десетки километри, велосипедиста редува срещи с интересна и уникална архитектура, с исторически местности и паметници, с географски феномени и като цяло – с чудесна природа – растителност, скали, редки птици.

Доколко  е развит коридорът и какви и колко са местата за отдих и забавление?

Маршрутът чисто като географска даденост, от дълги години се използва от водните туристи. Всяка година се провеждат спускания по р. Янтра и р. Дунав. Отих и нощувки се извършват на удобни поляни по поречието на Янтра, но от 2 години на няколко места по селата и в Бяла се подготват места за подслон и хранене. По трасето има добри и разработени възможности за “кетъринг” на самите биваци – напр. в Бяла, Беляново, Стълпище.

Кои са партньорите за изграждането и поддържането на „Зеления коридор”?

Русенски Клуб за Пътешествия Бяла Звезда – гр. Русе; Органи на местно управление.

Главни туристически атракции и населени места по протежението на „Зеления коридор” (природни и културни забележителности):

Гр. Бяла – селище, разположено по двата бряга на р. Янтра, важен транспортен пункт по пътя – Русе – Велико Търново. През годините на Руско-турската освободителна война – 1877-1878, тук в определен период е базиран щаба на руските войски, както и голяма болница за ранените. Важна следа в работата на болницата оставя аристократката Юлия Вревская, която загърбва охолния си живот в Русия и помага на ранените като медицинска сестра. В Бяла съществува музей, посветен именно на горепосочената война.

Река Янтра – втората по значение българска река, приток на Дунав. Има дължина 285 км, извира в района на вр. Атово падало в Стара планина и има водосборен район от 7861 кв.км. Носейки водите си през стари български градове – Габрово, Търново и увеличавайки силата си след приемане на р. Росица, в долното си течение Янтра е широка и често меандрира. Меандрите са изсекли чудни каньони в меката скала, дом за птици и редки животни.

Мост на Колю Фичето – уникален по своята същност архитектурен паметник. Мостът е над р. Янтра и се явява началната точка на маршрута. Със своите 300 м дължина, 10 м ширина и невероятната си конструкция и визия, това архитектурно чудо поразява и днес.

Бентът на р. Янтра при с. Долна студена – мелиоративно съоръжение на р. Янтра като в дясната му част е изграден електрифициран навес с барбекю и с възможност да се ползва от всички туристи.

Въжен мост над р Янтра при с. Беляново – висящ въжен мост, с над 120 м дължина над р. Янтра. Това съоръжение няма подобен представител за тази част на България и представлява началото на разклонението на маршрута към с. Нов град и паметника на Хаджи Димитър.

Каньон на реката – географска забележителност от високи скални прагове до 50 м над водите на Янтра, лесно достъпни от шосето и подходящи за наблюдения над птици, фотолов, съзерцание.

Паметник на Хаджи Димитър – намира се на 539-я речен дунавски километър и е посветен на преминаването на четата му и на борбата й срещу османските поробители.

Устие на р. Янтра – устието на р. Янтра е широко и отворено и заслужава да се види като географска забележителност. На десния бряг на самото устие е изникнало малко живописно рибарско село с дървени къщички, вдигнати на високи пилони, за да се предотврати заливането им от Дунав. Мястото е спокойно, много красиво, предразполага към релакс и размисъл. При предварителна заявка, тук човек може да си поръча рибена чорба от прясна дунавска риба.

Ятрус – стара римска и славянска крепост между Дунав, Янтра и с. Кривина.

Дикилиташ – природен защитен феномен – характерна скала до с. Стълпище. Маршрутът минава непосредствено до скалата. Съществуват легенди, които говорят за използването й от римските кораби.


Обща характеристика на „Зеления коридор”

Веломаршрутът Бяла – Стълпище се намира в Северо-Източна България, следвайки течението на р. Янтра от гр. Бяла /НАЧАЛО – Мост на Колю Фичето/ в северна посока и държейки нейния десен бряг. Преминавайки последователно през селата – Стърмен, Долна Студена, Белцов и Беляново, маршрутът достига до географското вливане на Янтра в р. Дунав /на 537-я речен дунавски километър/ и в последствие продължава също по десния бряг, но по поречието на Дунав. Тук преминаването е през селата – Кривина, Батин и завършека – с. Стълпище /КРАЙ/. Маршрутът има вариант от с. Беляново по въжения мост над р. Янтра, през землището на с. Нов град до паметника на Хаджи Димитър /на 539-я речен дунавски километър/ . Тук връщането към основния маршрут става по моста между селата Нов град и Кривина. ОТПРАВНИ ТОЧКИ: - от Русе – може да се стигне до гр. Бяла с кола по 54 км главен път и да се тръгне по маршрута; може да се измине от Русе разстоянието до Бяла и направо с колело – по второстепенен път по поречието на р. Русенски Лом и по р. Черни Лом. Възможно е да се приеме края на маршрута в Стълпище, за начало. Възможно е да се навлезе в маршрута и от гр. Свищов – тогава трябва да се измине разстоянието до с. Нов град и оттам по моста, свързващ Нов град с Кривина да се тръгне или към Бяла, или към Стълпище.

Дължина
84 км

Настилка:

Бяла – Стърмен – асфалт
Стърмен – Долна студена – асфалт
Долна студена – Белцов – макадам
Белцов – Беляново – асфалт
Отклонение – Беляново – въжен мост – паметник на Хаджи Димитър - черно
Беляново – Кривина – асфалт
Кривина – устие на Янтра – асфалт /вариант – черно/
Устие на Янтра – Батин – смесено
Батин – Стълпище - смесено

Процентно разпределение на трасето:

ненатоварени шосета – 80 %
черни пътища – 20 %


Главни групи посетители:

Любители на общуване с природата; организирани групи от велоклубове, деца, младежи; отделни семейства

Възможности за достъп и комуникация:

Автобусен транспорт – Русе – Мечка /изходна точка за Стълпище/;
Русе – Бяла /възможност да се ползват всички автобуси от Русе за София, Търново, Габрово, Пловдив/
ЖП – гара Бяла е важна точка в ЖП-трасето – Русе – Горна Оряховица