За нас

Цели и дейност на клуба

Основна цел на Русенски клуб за пътешествия "БЯЛА ЗВЕЗДА" е да развива, насърчава и популяризира пътешествията в България и в други страни, по суша, въздух и вода.

При осъществяване на своята дейност, клубът изпълнява обществени, образователни, изследователски и спортни задачи.

В областта на обществената дейност Русенски клуб за пътешествия "БЯЛА ЗВЕЗДА" изпълнява следните задачи:

 • Участва в разработването на програми, свързани със създаването на траен интерес към пътешествията като форма на движение сред екологично чиста околна среда. Подпомага с гидове и спортни специалисти мероприятия, в които участват деца и младежи от домове за сираци.
 • Работи в тясно сътрудничество с други организации с нестопанска и стопанска цел по въпроси, отнасящи се до спорта, екологията, образователните програми, ученическото и младежко възпитание.
 • Подпомага органите на гражданската защита със свои специалисти при възникване на аварийни и бедствени ситуации.

В областта на образователната дейност Русенски клуб за пътешествия "БЯЛА ЗВЕЗДА"  изпълнява следните задачи:

 • Организира курсове за подготовка по алпинизъм, пещерно дело, водолазно дело, ветроходство, рафтинг, велотуризъм и пр. дейности, свързани с пътешествията.
 • Организира срещи и семинари с изявени пътешественици, осигурява лектори и научни ръководители.
 • Провежда образователни часове в училища и ВУЗ-ове.

В областта на изследователската дейност Русенски клуб за пътешествия "БЯЛА ЗВЕЗДА" изпълнява следните задачи:

 • Организира експедиции с изследователска насоченост.
 • Поддържа контакти с научни специалисти в областта на историята, биологията, химията, географията и пр. научни дисциплини, свързани с пътешествията.

В областта на спортната дейност Русенски клуб за пътешествия "БЯЛА ЗВЕЗДА" изпълнява  следните задачи:

 • Организира експедиции със спортен елемент.
 • Организира различни спортни състезания.
 • Изпраща свои спортисти за участие в различни състезания у нас и в други страни

История

Русенският клуб за пътешествия „Бяла Звезда” е наследник на групата за пътешествия “Бяла Звезда”, създадена през 1985 год. от Милен Стефанов, Николай Маринов, Павлин Надворни и Явор Асенов. Клубът започва официално своята дейност през 1990 година. Членовете на “Бяла Звезда” са пътешественици, упражняващи най-разнообразни дейности и спортове като: алпинизъм, пещерно дело, водолазно дело, ветроходство, каякинг, рафтинг, велотуризъм, но като общо правило – съмишленици, верни на идеята за общуване с природата. През 30-те години на своето съществуване русенските пътешественици от Клуба плаваха с лодки и яхти по море и по река (Дунав, Осъм, Черни Лом и в зимни условия), изкачваха върхове в България и в някои от големите световни планински вериги; спускаха се в пещерни пропасти и под водата; обикаляха с велосипеди родните пътища и съседните държави. Върхови постижения станаха – зимното изкачване на “покрива” на Европа – вр. Елбрус – 5642 м през 1999 год,; покоряването на библейския вр. Арарат – 5137 м през 2000, 2011,2012 г.; достигането на най-високата точка на Ю. Америка – вр. Аконкагуа – 6960 м през 2001г; завоюването на Иранския първенец – вулкана Демавент – през 2002, 2014 год.; обиколките с велосипеди из Карпатите от 2001 г. до днес; експедиции в Грузия и Армения; изкачването на основните най-високи върхове на Турция – Арарат – 5137 м, Ерджияс – 3916 м, Качкар – 3942 м, Сюпхан – 4062 м, Демирказик – 3756 м, достигане дъното на най-дълбоките пропастни пещери у нас и проучването на нови, пътешествия по световни природни и исторически забележителности – водопадите Игуасу в Южна Америка, цивилизациите на Перу, Персеполис и Исфахан в Иран, пустините на Иран и Пакистан, географското чудо – Голям Немруд в Турция.

„Бяла Звезда” работи по различни проекти – ето някои от тях:

 • “Русенци - на най-високите планински първенци на континентите”;
 • “Балканите – място и за велопътешествия”;
 • “Внимание – деца в риск”;
 • “Балканика”;
 • “Балканските планински първенци”

Вижте всички проекти тук.